Vaskë rrethore e ujërave të zeza

Një etapë kyçe po aq sa dhe digester në skemën e trajtimit të ujërave të ndotur ku realizimi i detajeve konstruktive është pika më e rëndësishme. Për të garantuar shpejtësinë dhe korrektesinë në realizimin e veprës janë realizuar dhe elemente para fabrikat. Në dukje konstruksione të thjeshta me sipërfaqe prej 29560m2 volumet e realizuara për këto vepra arrijnë në 15912 m2 armaturë, 8406 m3 beton, 584 ton hekur dhe 68080 m2 shtresa të realizuara këto në një periudhë kohore prej 150 ditë.