Shaftet, Skrapar

Një nga punimet për të cilën kompania jonë është tepër krenare si për cilësinë e punime , shkallën e lartë të sigurimit teknik si dhe kuadrit të bashkëpunimit me kompaninë e njohur franceze BeSSAC . Brenda një periudhe 3 mujore falë bashkëpunimit dhe mirëkuptimit dypalesh u realizuan 2 shafte me përmasa plane: 1. Diametër i brendshëm prej 10.8 m dhe Diameter i jashtëm prej 12.4 m 2. Lartësi shafti prej 11m Vështirësinë më të madhe këto punime e kanë hasur në praninë e ujërave nëntokësor si dhe formacionin e ndryshueshëm gjeologjik për vetë historikun e formimit të gjeologjisë së qytetit të Çorvodës. Për plotësimin e kritereve konstruktive dhe të sigurisë teknike firma jonë ka sjellë si risi përdorimin e kapriatave mbajtëse të kompanisë së njohur italiane VEBRA s.r.l si dhe sistemin PERI GRV. Mekanizimi i proçesit ka çuar në realizimin e 1425 m3 beton , 710 m2 armaturë të sistemit PERI GRV, 120 ton hekur si dhe 3500 m3 dhera të gërmuar.