Sfinksi, Durrës

Një vepër rekreative e ndërtuar buzë Adriatikut për ti dhënë një ftyrë tjetër e qytetit të Durrësit në kuadër të rilindjes urbane. Me një afat kohor prej 3 muajsh firma jonë ka arritur të realizojë një nga punimet më të vështira të realizuara për vetë faktin e pranisë së ujërave të detit. Me volum prej 1920 m2 armaturë, 40 ton hekur si dhe 1400 m3 beton ky objekt shkrihet me panoramën e qytetit.