Rruga Tamar-Vermosh

Një punë e cila shënon dhe një tjetër hap cilësor të kompanisë sonë drejt punimeve të veprave si mure mbajtëse, kapitele etj, ku përpos vështirësive të terrenit dhe mungesës së valëve të komunikmit. Kompania ka arritur të realizojë 6 km mure mbajtëse, 18 km bordura si dhe 6 km kapitele. Realizimi i punimeve është kryer në kohë rekord prej 8 muajsh kalendarik.