Punime me Vinç

Siç e kemi theksuar në të gjitha punimet e kryera nga firma jonë pikë kyçe ka qenë mekanizimi i proçeseve ku më i rëndësishmi është ai i ngritjes së objekteve dhe peshave të ndryshme. Duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimit të kompanisë sonë ka qenë e nevojshme formimi i një grupi të specializuar manovratorësh dhe mjete të teknologjisë së fundit. Firma jonë disponon aktualisht vinça të tonazhit të lartë ku dallojnë vinçat e lëvizshëm si: 1. LIEBHERR LTM 1040 2. KRUPP KMK 2025 3. ORMIG 623 vinça të cilët arrijnë kapacitete ngritëse deri në 60 Ton. Duke disponuar këto kapacitete kompania jonë kryen punime dhe për kompani si SPIECAPAG apo BeSSAC kompani këto elitare në fushën e mikrotunelimit si dhe tubancioneve.