Objekt Industrial, Marikaj

Objekt industrial me një shtrirje plane prej 3320 m2 e realizuar brenda një periudhe 1 vjecare duke kryer kështu 8728 m2 armaturë si dhe 294 ton hekur dhe duke tejkaluar vështirësitë që paraqiste konstruksioni i shkallëzuar.