Ndërtesë dy katëshe e ujërave të zeza

Një objekt i rrallë në vendin tonë përsa i përket marrëdhënies funksion- përmasa. Kollona me lartësi deri në 10m, hapësira drite prej 10 m si dhe soleta me sipërfaqe prej 1100 m ² kanë qenë pikat më të vështira të këtij objekti pasi këto përmasa kanë një kërkesë të madhe për sigurimin teknik si dhe skelerisë.