Mur rrethues, Kashaar

Ky objekt është i një rëndësie të veçantë me një shtrirje prej 1053 ml pasi kryen jo vetëm funksionin e mbrojtjes së veprave nga rënia e dherave por edhe mbrojtjen e impiantit nga hyrjet e pa atuorizuara. Duke qenë i tillë për të garantuar një punë në seri dhe cilësore firma jonë ka implementuar kallëpet PERI DOMINO & TRIO. Nevoja për tu realizuar sa më shpejt ka shtyrë firmën tonë të realizoje 10908 m2 armaturë, 5981 m3 beton, 446 ton hekur dhe 7834 m2 shtresa të realizuara këto në një periudhë kohore prej 120 ditë edhe pse kushtet e terrenit të pjerrët dhe lartësive të mureve ishin jo favorizuese.