Lumi i Tiranës

Një projekt me një shtrirje fillestare prej 7 km ku përgjatë secilës janë konceptuar dhe ndërtuar një numër shumë i madh veprash hidraulike dhe konstruktive. Duke njohur kapacitet e kompanisë sonë TREMA Engineering 2 JV STRABAG i besuar kompanisë sonë disa nga punimet më të vështira si : 1. Kaperderdhes ne shtratin e lumit 2. Vaska dekantimi 3. Mure mbajtëse etj ku volumi i punimeve të realizuara kanë arritur në shifrat e 2600 m2 armaturë, 11 ton hekur si dhe 250 m3 beton.