Kanal Rrethues

Ky objekt është me një shtrirje prej 1053 ml dhe ka për qëllim grumbullimin e ujërave të shiut. Realizimi në seri i murit është bërë i mundur falë përdorimit të kallëpeve PERI DOMINO dhe në një periudhe prej 130 ditësh është bërë i mundur realizimi i 13478 m2 armaturë PERI DOMINO, 4675 m3 beton si dhe 300 ton hekur.