Depo uji, Tiranë

Një tjetër objekt i rëndësisë së veçantë në rradhët e punëve të kompanisë sonë. Për vetë funksionin ujë mbajtës kjo vepër paraqet sfidat e realizimit të një pune ku plasaritjet dhe më të vogla janë të palejueshme.