Depo Uji, Durrës

Një tjetër objekt i rëndësisë së veçantë në rradhët e punëve të kompanisë sonë. Për vetë funksionin ujë mbajtës kjo vepër paraqet sfidat e realizimit të një pune ku plasaritjet dhe më të vogla janë të palejueshme. Gjatë realizimit të kësaj vepre janë kryer 3174 m2 armaturë, 220 ton hekur si dhe 2420 m3 beton punime këto të kryera brenda një periudhe 3 mujore.