Depo Uji, Durrës

Një tjetër objekt i rëndësisë së veçantë në rradhët e punëve të kompanisë sonë. Për vetë funksionin ujë mbajtës kjo vepër paraqet sfidat e realizimit të një pune ku plasaritjet dhe më të vogla janë të palejueshme. Gjatë realizimit të kësaj vepre janë kryer 3174 m2 armaturë, 220 ton hekur si dhe 2420 m3 beton… Vazhdoni me leximin e Depo Uji, Durrës

Deigester

Konstruksion special me 30m lartësi dhe diametër prej 23m për trajtimin e ujërave të ndotur si dhe etapë kyçe në skemën e trajtimit të ujërave, për vetë proçesin e formimit të gazit nga dekantimi i mbetjeve organike. Duke qenë dhe hera e parë që në Shqipëri ndërtohet një vepër e tillë, kujdesi, përkushtimi i stafit… Vazhdoni me leximin e Deigester

Burgu Koplik Shkodër

Vetë tipologjia e ndërtimit i ka imponuar kompanisë sonë përdorimin e sistemeve mbajtëse PERI DOMINO & TRIO duke shënuar kështu specializimin e mëtejshëm të kompanisë sonë në këto lloje punimesh