Punime me Vinç

Siç e kemi theksuar në të gjitha punimet e kryera nga firma jonë pikë kyçe ka qenë mekanizimi i proçeseve ku më i rëndësishmi është ai i ngritjes së objekteve dhe peshave të ndryshme. Duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimit të kompanisë sonë ka qenë e nevojshme formimi i një grupi të specializuar… Vazhdoni me leximin e Punime me Vinç

Pallati Vega, mbikalimi Kamzës

Një godinë banimi prej 9 katëshe pranë Casa Italias, e cila për nga format gjeometrike si dhe detajet konstruktive është një objekt i veçantë për kompaninë tonë. Me një sipërfaqe plane prej 4750 m2, 300 ton hekur si dhe 6250 m3 armaturë ky objekt u arrit të realizohet brenda një periudhe 1 vjeçare.

Objekt Industrial, Marikaj

Objekt industrial me një shtrirje plane prej 3320 m2 e realizuar brenda një periudhe 1 vjecare duke kryer kështu 8728 m2 armaturë si dhe 294 ton hekur dhe duke tejkaluar vështirësitë që paraqiste konstruksioni i shkallëzuar.

Ndërtesë dy katëshe e ujërave të zeza

Një objekt i rrallë në vendin tonë përsa i përket marrëdhënies funksion- përmasa. Kollona me lartësi deri në 10m, hapësira drite prej 10 m si dhe soleta me sipërfaqe prej 1100 m ² kanë qenë pikat më të vështira të këtij objekti pasi këto përmasa kanë një kërkesë të madhe për sigurimin teknik si dhe… Vazhdoni me leximin e Ndërtesë dy katëshe e ujërave të zeza

Mur rrethues, Kashaar

Ky objekt është i një rëndësie të veçantë me një shtrirje prej 1053 ml pasi kryen jo vetëm funksionin e mbrojtjes së veprave nga rënia e dherave por edhe mbrojtjen e impiantit nga hyrjet e pa atuorizuara. Duke qenë i tillë për të garantuar një punë në seri dhe cilësore firma jonë ka implementuar kallëpet… Vazhdoni me leximin e Mur rrethues, Kashaar

Lumi i Tiranës

Një projekt me një shtrirje fillestare prej 7 km ku përgjatë secilës janë konceptuar dhe ndërtuar një numër shumë i madh veprash hidraulike dhe konstruktive. Duke njohur kapacitet e kompanisë sonë TREMA Engineering 2 JV STRABAG i besuar kompanisë sonë disa nga punimet më të vështira si : 1. Kaperderdhes ne shtratin e lumit 2.… Vazhdoni me leximin e Lumi i Tiranës

Landfilli i Tiranës & Durrësit

Këto punime për nga vetë ambienti i punimeve paraqesin një sfidë tepër të madhe për ndërtuesin. Landifilli i Tiranës ka paraqitur një kontrat prej 520,000.00 € të realizuara këto në një periudhë 2 mujore, falë dëshirës, përkushtimit si dhe shkallës së mekanizimit. Volumet në këtë kantier përpos sfidës së ambientit të vështirë kanë arritur vlera… Vazhdoni me leximin e Landfilli i Tiranës & Durrësit

Kapanon Industrial

Kanal Rrethues

Ky objekt është me një shtrirje prej 1053 ml dhe ka për qëllim grumbullimin e ujërave të shiut. Realizimi në seri i murit është bërë i mundur falë përdorimit të kallëpeve PERI DOMINO dhe në një periudhe prej 130 ditësh është bërë i mundur realizimi i 13478 m2 armaturë PERI DOMINO, 4675 m3 beton si… Vazhdoni me leximin e Kanal Rrethues

Depo uji, Tiranë

Një tjetër objekt i rëndësisë së veçantë në rradhët e punëve të kompanisë sonë. Për vetë funksionin ujë mbajtës kjo vepër paraqet sfidat e realizimit të një pune ku plasaritjet dhe më të vogla janë të palejueshme.